Nasze usługi
Informacje
    Obecnie nie prowadzimy rekrutacji do pracy w naszej firmie.

Wycinka drzew


    Zajmujemy się wycinką drzew na terenach prywatnych
i publicznych.

    W latach 2005-2010 wykonaliśmy szereg prac wycinkowych
i pielęgnacyjnych dla samorządów terytorialnych oraz osób prywatnych. W szczególności zajmowaliśmy się wycinką drzew
i pielęgnacją pobocza przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Pracowaliśmy również na zlecenia organów wojewódzkich oraz Lasów Państwowych.

    Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz szerokie doświadczenie w tego typu pracach.

    Po szczegółowe informacji prosimy o kontakt z działem wycinki.

    Zapraszamy do współpracy!

Copyright by www.forestpack.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone